St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Cursos Formació Permanent

Itinerari 2: Filosofia, teologia i el món contemporani

L'itinerari temàtic de Filosofia, teologia i món contemporani està format per un total de 15 sessions (1 sessió = 1,15h de classe), amb un valor lectiu d'1 ECTS, dels cursos següents:

4.Passejant pel jardí de l’Edèn – Prof. Ignasi Fuster
5.Persona: revolució del pensament – Prof. Josep del Hierro
8.Anàlisis psicològic dels evangelis – Prof. Josep Parera
12.Nicea: el primer concili – Prof. Joan Torra
18.La tecnologia humanitza o deshumanitza? – Prof. Ricard Casadesús
19.La perspectiva dels pobres en el document «Què és l’home?» de la PCB – Prof. Peio Sánchez
26.La sinodalitat (1a etapa) – Prof. Daniel Palau