St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Cursos Formació Permanent

Itinerari 3: Bíblia i Moral

L'itinerari temàtic de Bíblia i Moral està format per un total de 16 sessions (1 sessió = 1,15h de classe), amb un valor lectiu de 1 ECTS, dels cursos següents:


 

2.Ideologies de gènere – Prof. Margarita Bofarull
7. Palestina en temps de Jesús – Prof. Jaume Balateu
8. Anàlisis psicològic dels evangelis – Prof. Josep Parera
16.Èxode: camí d’arribada – Prof. Teresa Magadán
20.Simbologia dels nombres en el Nou Testament – Prof. Rudolf Puigdollers
22.La pastoral sanitària avui – Prof. Sebastià Aupí
23.Déu com a rei en els salms. Lectura dels salms reials – Prof. Joan Ferrer
24.El monacat primitiu – Prof. Sergi Grau