Sta. Lídia fields.Surt 06:48 fields.Espon 21:05 fields.Surt 00:20 fields.Espon 15:41

Taxes acadèmiques

CURS 2020/2021
Matriculació i pagament
 
MATRÍCULA
Curs

Matrícula / €

Drets d’examen / €

Curs complet / €

1 cr./ ECTS (assig. solta) / €

1r.

325

35

360

37

2n.

325

35

360

37

3r.

1.570

100

1.670

50

4t.

1.570

100

1.670

50

5è.

1.570

100

1.670

50

Curs Pont ISCR

 

1r

1.520

100

1.670

-

2n

355

28

383

Adaptació Pla Seminaris a Llicències FTC

283

26

309

-

Llicenciatura/Màster
Sistemàtica/Bíblia/Moral

1.679

333

2.012

71

Llicenciatura ISLB

2.405

371

2.776

71

Propedèutic ISBL

1.604

247

1.851

71

Doctorat

1.725

371

2.096  [1]

136

 

 
CERTIFICATS
 • Estudis complets Bolonya: 80,00 € 
 • Estudis Complets anteriors a Bolonya: 50 €
 • Suplement al títol (SET) (duplicat): 80,00 €
 • Un curs: 22,00 €
 • Una assignatura: 10,00 €
 
DIPLOMES I SUPLEMENT AL TÍTOL
 • Batxillerat / Grau en Ciències Religioses: 135,00 €
 • Llicenciatura / Màster en Ciències Religioses: 175,00 €
 • Batxillerat / Grau en Teologia: 175,00 €
 • Llicenciatura / Màster en Teologia: 225,00 €
 • Doctorat en Teologia: 285,00 €
 
ALTRES
 • Terceres i quartes convocatòries: 20 €
 • Examen de Batxillerat: 165 €
 • Tesina: 376 €  [2]
 • Tesi doctoral: 505 €  [3]
 • Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri: 633 €
 • Escola de Llengües: 258 €
 • Curs d’Aprofundiment Bíblic (curs sencer): 725€
 • Curs d'Aprofundiment Bíblic (1 bloc): 190 €
 • Curs de Formació  Permanent: 330 €
 • Prova d’Accés a la FTC: 115 €
 • Programes assignatures anys anteriors (preu per pàg.): 0,30 €
 • Taxa per matriculació fora de termini: 75 €
 
CONVALIDACIONS, ADAPTACIONS, RECONEIXEMENTS I EQUIPARACIONS
 • Assignatura: 20 €
 • Curs sencer: 175 €
 • Curs Pont per a Llicenciats en CR (un bloc): 40 €
 
Modalitat de pagament
 
A) ÍNTEGRE
 • Pagament de l’import total de la matrícula en un sol termini: fins el dia 30 de setembre de 2020. Es pot optar per dues modalitats:
  • Ingrés o transferència bancària al compte de la Facultat de Teologia de Catalunya: IBAN : ES28 2100 0900 9202 0980 2402 (CaixaBank, “la Caixa”)
  • Amb targeta de crèdit o dèbit a la Secretaria de la Facultat
 
B) FRACCIONAT
 • Pagament en dues quotes per l’import del 50% de matrícula [4]:
  • Modalitat única: Domiciliació bancària. Abans de finalitzar el període de matriculació l’alumne haurà de facilitar a Secretaria les dades bancàries i l’autorització per a la domiciliació dels rebuts:
   • 1) Fotocòpia de la llibreta o certificat bancari del compte
   • 2) Fotocòpia del NIF del titular
   • 3) Ordre d’autorització signada per al càrrec dels rebuts (imprès que facilita Secretaria). Terminis de cobrament dels rebuts: 10 d’octubre i 30 de desembre de 2020.
 
Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 10,00 € i s’hauran d’abonar a Secretaria en un termini màxim de 15 dies. Si passat aquest termini el pagament no es fa efectiu, l’alumne serà donat de baixa i es perdran tots els drets de matriculació, amb independència dels pagaments realitzats.