Sta. Elisenda fields.Surt 06:16 fields.Espon 21:27 fields.Surt 08:41 fields.Espon 23:25

Publicacions

CLÀSSICS DEL CRISTIANISME

Una col·lecció d’autors i obres de tota la tradició cristiana que han marcat la cultura europea al llarg dels segles; per primera vegada, en català. Aquesta col·lecció és coeditada amb la Fundació Enciclopèdia Catalana.  

100. ROMÀ EL MELODE, Himnes. 2005. 358 pp. ISBN: 84-8437-800-4. PVP: 16,50 €. 

99. ISAAC DE NÍNIVE, Centúries sobre el coneixement. 192 pp.  ISBN: 84-8437-786-5. PVP: 14 €.

98. ORÍGENES, Comentari al Càntic dels Càntics. 2004. 326 pp. ISBN: 84-8437-720-2. PVP: 17 €. 

97. DUODA, Manual per al seu fill. 2004. 184 pp. ISBN: 84-8256-325-4. PVP: 13 €. 

96. SIMEÓ EL NOU TEÒLEG, Himnes. 2003. 214 pp. ISBN: 84-8437-657-5. PVP: 15,50 €. 

95. CLIMENT D’ALEXANDRIA, El pedagog. 2003. 260 pp.  ISBN: 84-8256-646-X. PVP: 14,50 €. 

94. JOAN CASSIÀ, Conferències (IX-XVII). 2003. 262 pp.  ISBN: 84-8437-619-2. PVP: 14 €.

93. ARNAU DE VILANOVA, La prudència de l’escolar catòlic i altres escrits. 2002. 212 pp. ISBN: 84-8437-575-7. PVP: 14,50 €. 

92. TOMÀS MORE, L’agonia de Crist. Cartes des de la torre. 2002. 212 pp.  ISBN: 84-8256-321-1. PVP: 14,50 €.

91. RAMON LLULL, Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa. 2002. 228 pp. ISBN: 84-8437-509-9. PVP: 14,50 €.

90. JULIANA DE NORWICH, Llibre de les revelacions de l'amor diví. 2002. 276 pp.  ISBN: 84-8256-272-X. PVP: 14 €.

89. MESTRE ECKHART, Comentari al pròleg de l'Evangeli de Joan. 2002. 150 pp. ISBN: 84-8437-427-0. PVP: 12 €.

88. JONH WYCLIFFE, L’espill de l’Església militant. JAN HUS, Comentari al Credo i altres escrits. 2001. 294 pp. ISBN: 84-8437-363-0. PVP: 16,50 €.

87. Apotegmes dels Pares del desert. 2001. 306 pp.  ISBN: 84-8437-321-5. PVP: 16,50 €.

86. AXULAR, Després. 2001. 402 pp.  ISBN: 84-8437-288-X. PVP: 16 €.

85. MARGARIDA PORETE, L’espill de les ànimes simples. 2001. 228 pp. ISBN: 84-8437-264-2. PVP: 13 €.

84. LÉON BLOY, La sang del pobre i altres escrits. 2001. 292 pp.  ISBN: 84-8437-253-7. PVP: 15 €.

83. JOHN BUNYAN, El viatge del pelegrí. 2001. 294 pp.  ISBN: 84-8256-327-0. PVP: 16 €. EXHAURIT

82. NICOLAU DE CUSA, La recerca de Déu i altres escrits. 2000. 230 pp. ISBN: 84-8437-174-3. PVP: 14 €. EXHAURIT

81. Pares apostòlics. 2000. 304 pp. ISBN: 84-8437-137-9. PVP: 16 €.  EXHAURIT 

80. MÀXIM EL CONFESSOR, Centúries sobre l’amor. 2000. 178 pp. ISBN: 84-8256-323-8. PVP: 12 €. 

79. TEODOR DE MOPSUÈSTIA, Homilies catequètiques. 2000. 276 pp. ISBN: 84-8256-046-8. PVP: 14 €.

78. TERESA DE JESÚS, Llibre de la Vida.1999. 392 pp. ISBN: 84-8256-976-7. PVP: 16€. 

77. MIQUEL SERVET, Dels errors sobre la Trinitat. 1999. 230 pp.  ISBN: 84-8256-966-X. PVP: 14€.

76. HULDRYCH ZWINGLI, Breu instrucció cristiana i altres escrits. 1999. 202 pp. ISBN: 84-8256-820-5. PVP: 12 €.

75. RAMON DE PENYAFORT, Summa de Penitència. Cartes i Documents. 1999. 196 pp. ISBN: 84-8256-786-1. PVP: 12 €.

74. VICENÇ DE PAÜL, Conferències. LLUÏSA DE MARILLAC, Escrits espirituals. 1999. 290 pp. ISBN: 84-8256-338-6. PVP: 14 €.

73. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, L’únic mètode de cridar tots els pobles a la religió veritable, 1998. 412 pp. ISBN: 84-8256- 322-X. PVP: 16 €.

72. NICOLAS MALEBRANCHE, Meditacions cristianes i metafísiques. 1998. 280 pp. ISBN: 84-8256-329-7. PVP: 12 €.

71. VICENT FERRER, Tractat de la vida espiritual i Sermons. 1998. 200 pp. ISBN: 84-8256-225-8. PVP: 12 €. 

70. VICENÇ DE LERÍNS, Commonitori. SALVIÀ DE MARSELLA, A l’Església. EUQUERI DE LIÓ, Lloança del desert. 1998. 198 pp. ISBN: 84-8256-228-2. PVP: 10 €.

69. FRANCESC DE SALES, Tractat de l’amor de Déu. 1997. 744 pp. ISBN: 84-8256-328-9. PVP: 18 €. 

68. EFREM DE NÍSIBIS, Himnes i Homilies. 1997. 230 pp. ISBN: 84-8256-341-6. PVP: 11 €.

67. CIRIL DE JERUSALEM, Catequesis baptismals. 1997. 338 pp. ISBN: 84-8256-039-5. PVP: 14 €. 

66. BOECI, Opuscles teològics. CASSIODOR, Sobre l’ànima i Comentari als Salms graduals, 1997. 270 pp. ISBN: 84-8256-324-6. PVP: 10 €. 

65. HILDEGARDA DE BINGEN, Llibres de les obres divines. 1997. 440 pp. ISBN: 84-8256-314-9. PVP: 16 €. 

64. TEÒFANES EL RECLÚS, La vida espiritual. 1996. 306 pp. ISBN: 84-8256-296-7. PVP: 13 €. 

63. TERESA DE LISIEUX, Manuscrits autobiogràfics. 1996. 296 pp. ISBN: 84-8256-227-4. PVP: 10 €. EXHAURIT

62. MARTÍ LUTER, La llibertat del cristià i altres escrits. 1996. 264 pp.  ISBN: 84-8256-042-5. PVP: 10 €.

61. ANTOINE CHEVRIER, El veritable deixeble de nostre Senyor Jesucrist. 1996. 352 pp.  ISBN: 84-8256-042-5PVP: 14 €.

60. CHARLES DE FOUCAULD, Escrits espirituals. 1996. 214 pp. ISBN: 84-8256-226-6. PVP: 9 €.

59. JOHANN ADAM MÖHLER, La unitat de l’Església. 1996. 304 pp. ISBN: 84-8256-045-X. PVP: 14 €.

58. ILDEFONS DE TOLEDO, La virginitat de Santa Maria. 1995. 186 pp. ISBN: 84-8256-193-6. PVP: 10 €. 

57. ATANASI D’ALEXANDRIA, Contra els pagans i L’encarnació del Verb. 1995. 134 pp. ISBN: 84-8256-040-9. PVP: 10 €.

56. Textos cartoixans primitius. 1995. 184 pp.  ISBN: 84-8256-162-6. PVP: 10 €.  EXHAURIT

55. RAMON SIBIUDA, Llibre de l’home caigut i redimit. 1995. 434 pp. ISBN: 84-8256-121-9. PVP: 16 €.

54. CEBRIÀ DE CARTAGO, La unitat de l’Església catòlica i altres escrits. 1995. 130 pp. ISBN: 84-8256-038-7. PVP: 9 €. 

53. PIERRE DE BÉRULLE, La vida de Jesús. 1995. 224 pp. ISBN: 84-8256-043-3. PVP: 10 €.

52. ANGELUS SILESIUS, El Pelegrí querubínic. 1995. 276 pp.  ISBN: 84-8256-044-1. PVP: 10 €. 

51. LLEÓ EL GRAN, Sermons. 1995. 216 pp. ISBN: 84-8256-041-7. PVP: 10 €.

50 (bis) Concilis Provincials Tarraconenses. 1994. 202 pp.  ISBN: 84-7739-640-X. PVP: 10€. 

50. Filocàlia. 1994. 744 pp. ISBN: 84-7739-6 (Obra completa). ISBN: 84-7739-894-1 (vol.1) ISBN: 84-7739-895-X (vol. 2). - EXHAURIT

49. PSEUDO-DIONÍS AREOPAGITA, La jerarquia celestial. La jerarquia eclesiàstica. 1994. 178 pp. ISBN: 84-7739-813-5. PVP: 10 €.  

48. SØREN KIERKEGAARD, Discursos cristians. 1994. 310 pp.  ISBN: 84-7739-756-2. PVP: 14€.

47. ROBERT BELLARMINO, L’Església militant. PÉTER PÁZMÁNY, Cinc belles cartes. 1994. 276 pp. ISBN: 84-7739-635-3. PVP: 11 €.

46. ALEKSEI KHOMIAKOV, L’Església és una. VLADÍMIR SOLOVIOV, Els fonaments espirituals de la vida. 1994. 194 pp. ISBN: 84-7739-634-5. PVP: 10 €.

45. JUAN DE VALDÉS, Diàleg de doctrina cristiana. JUAN PÉREZ DE PINEDA, Epístola consolatòria. 1994. 250 pp. ISBN: 84-7739-637-X. PVP: 11 €. 

44. BONAVENTURA, Soliloqui i altres escrits. 1994. 226 pp.  ISBN: 84-7739-632-9. PVP: 10 €.

43. ANTÓNIO VIEIRA, Sermons. 1994. 304 pp. ISBN: 84-7739-633-7. PVP: 11 €. 

42. NICOLAU CABÀSILAS, La vida en Crist. 1993. 202 pp.  ISBN: 84-7739-510-1. PVP: 10 €.

41. Apologetes del segle II. 1993. 348 pp. ISBN: 84-7739-507-1. PVP: 14 €. 

40. PH. JAKOB SPENER, Pia desideria. N. LUDWIG VON ZINZENDORF, Discursos sobre religió. 1993. 250 pp.  ISBN: 84-7739-511-X. PVP: 11 €.

39. JACQUES BÉNIGNE BOSSUET, Sermons i discursos. 1993. 202 pp. ISBN: 84-7739-509-8. PVP: 10 €.

38. CATERINA DE SIENA, Diàleg de la Divina Providència. 1993, 400 pp. ISBN: 84-7739-508-X. PVP: 15 €.

37. JAN VAN RUUSBROEC, L’ornament de les noces espirituals. 1993. 286 pp. ISBN: 84-7739-506-3. PVP: 11 €.

36. JERONI, Homilies. Vides d’ermitans. Cartes. 1993. 298 pp.  ISBN: 84-7739-505-5. PVP: 11 €.

35. EGÈRIA, Pelegrinatge a Terra Santa. 1993. 164 pp. ISBN: 84-7739-439-3. PVP: 8 €.  EXHAURIT

34. ANSELM DE CANTERBURY, Per què Déu es va fer home. 1992. 218 pp. ISBN: 84-7739-439-3. PVP: 10 €.

33. JOAN LLUÍS VIVES, Introducció a la saviesa i altres escrits. 1992. 298 pp.  ISBN: 84-7739-330-3. PVP: 11 €.

32. AMBRÒS DE MILÀ, Els sagraments. Els deures. 1992. 266 pp.  ISBN: 84-7739-204-8. PVP: 11 €. 

31. (TOMÀS DE KEMPIS), La imitació de Crist. 1992. 256 pp.  ISBN: 84-7739-329-X. PVP: 10 €.  EXHAURIT

30. JOAN DAMASCÈ, Exposició acurada de la fe ortodoxa. 1992. 224 pp. ISBN: 84-7739-327-3. PVP: 10 €. 

29. ANÒNIM ANGLÈS DEL SEGLE XIV, El núvol del no-saber. 1992. 158 pp. ISBN: 84-7739-326-5. PVP: 7 €.

28. FRIEDRICH SCHLEIERMACHER, Sobre la religió. 1992. 210 pp.  ISBN: 84-7739-325-7. PVP: 10 €.

27. Escrits de bisbes catalans del primer mil·leni. 1992. 272 pp. ISBN: 84-7739-324-9. PVP: 11 €. 

26. JOAN CALVÍ, Institució de la religió cristiana. 1991. 386 pp. ISBN: 84-7739-202-1. PVP: 15 €. 

25. Actes de màrtirs. 1992. 214 pp. ISBN: 84-7739-203-X. PVP: 10 €. 

24. ERASME DE ROTTERDAM, Manual del cavaller cristià. 1991. 200 pp. ISBN: 84-7739-205-6. PVP: 9 €. 

23. GREGORI DE NISSA, Vida de Moisès. 1991. 168 pp.  ISBN: 84-7739-201-3PVP: 7 €.

22. RICARD DE SANT VÍCTOR, Sobre la Trinitat. 1991. 240 pp. ISBN: 84-7739-200-5. PVP: 9 €. 

21. GREGORI EL GRAN, Regla Pastoral. 1991. 193 pp. ISBN: 84-7739-199-8. PVP: 8€. 

20. FÉLICITÉ ROBERT DE LAMENNAIS, Paraules d’un creient. HENRY DOMINIQUE LACORDAIRE, Conferències de Notre-Dame. 1991. 292 pp. ISBN: 84-7739-175-0. PVP: 10€. 

19. BASILI DE CESAREA, Sobre l’Esperit Sant. 1991. 156 pp. ISBN: 84-7739-174-2. PVP: 7 €.  EXHAURIT 

18. J. WESLEY – G. WHITEFIELD, Sermons. 1990. 188 pp. ISBN: 84-7739-136-X. PVP:  8 €.  EXHAURIT

17. Apòcrifs del Nou Testament. 1990. 394 pp.  ISBN: 84-7739-137-8. PVP: 15 €. EXHAURIT

16. JOAN DE LA CREU, Càntic Espiritual. 1990. 252 pp. ISBN: 84-7739-135-1. PVP: 10 €.

15. IGNASI DE LOIOLA, Exercicis espirituals. 1990. 204 pp.  ISBN: 84-7739-134-3. PVP: 10 €. EXHAURIT

14. JOAN CRISÒSTOM, Catequesis baptismals. Tractat sobre el sacerdoci. 1990. 276 pp.  ISBN: 84-7739-130-0. PVP: 10 €.

13. TOMÀS D’AQUINO, Compendi de Teologia. 1990. 308 pp. ISBN: 84-7739-129-7. PVP: 11 €.  EXHAURIT

12. GREGORI DE NAZIANZ, Discursos teològics. 1990. 172 pp.  ISBN: 84-7739-114-9. PVP: 10 €.  EXHAURIT

11. ANTONIO ROSMINI, Les cinc plagues de la Santa Església. 1990. 300 pp.  ISBN: 84-7739-115-7. PVP: 11 €. 

10. BERNAT DE CLARAVALL, La consideració. 1989. 154 pp. ISBN: 84-7739-104-1.  PVP: 7 €. EXHAURIT

9. AGUSTÍ D’HIPONA, Confessions. 1989. 378 pp. ISBN: 84-7739-103-3. PVP: 16 €.  EXHAURIT

8. THOMAS MÜNTZER, Tractats i sermons. 1989. 154 pp  ISBN: 84-7739-095-9. PVP: 10 €.

7. JOHN HENRY NEWMAN, Apologia "pro vita sua". 1989, 362 pp. ISBN: 84-7739-094-0. PVP: 11 €.

6. TERTUL·LIÀ, Sobre el baptisme, i altres escrits. 1989. 154 pp. ISBN: 84-7739-080-0.  PVP: 7 €.

5. IRENEU DE LIÓ, Exposició de la predicació apostòlica. MELITÓ DE SARDES, Sobre la Pasqua. 1989. 156 pp. ISBN: 84-7739-079-7. PVP: 7 €. 

4. CHARLES PÉGUY, El pòrtic del misteri de la segona virtut. 1989. 174 pp. ISBN: 84-7739-066-5. PVP: 7 €. EXHAURIT

3. JERONI SAVONAROLA, Senzillesa de la vida cristiana. Darrera meditació. 1989. 182 pp. ISBN: 84-7739-065-7. PVP: 8 €. 

2. ANÒNIM RUS, Relats sincers d’un pelegrí al seu pare espiritual. 1988. 182 pp. ISBN: 84-7739-052-5. PVP: 8 €. EXHAURIT

1. FRANCESC D’ASSÍS – CLARA D’ASSÍS, Escrits. 1988. 174 pp. ISBN: 84-7739-053-7. PVP: 10 €.  EXHAURIT