St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Relacions institucionals

FUNDACIÓ SANT RAIMON DE PENYAFORT
El dia 20 de març de 1985 es va erigir la Fundació canònica de Sant Raimon de Penyafort, per tal d’ajudar de manera estable la Facultat de Teologia de Catalunya en les seves activitats. Aquesta Fundació ha es­tat promoguda pels bisbats de Catalunya i per la Unió de Religiosos de Catalunya.

 

CONVENIS
La Facultat ha signat convenis amb la Universitat de Barcelona i amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
El 30 de juny de 2006 es va signar un Conveni entre el Rectorat de la Universitat de Barcelona (Facultat de Filologia), el Rectorat de la Universitat Ramon Llull (Facultat de Filosofia) i la Facultat de Teologia de Catalunya per crear l’«Aula Lul·liana», amb la intenció de promoure dinàmiques de col·laboració i intercanvi entre professors i alumnes interessats en els estudis lul·lians. Igualment, la Fundació Joan Maragall ha rebut l’alt patronatge de la nostra Facultat. Han signat igualment conveni amb la Facultat l’Associació Bíblica de Catalunya i el Monestir de Poblet.

 

RELACIONS INTERNACIONALS
La Facultat ha signat convenis de col·laboració amb la Universitat Centramericana «José Simeón Cañas» (UCA), d’El Salvador, amb l’«Instituto Superior de Estudios Teológicos», de Cochabamba (Bolívia), i amb la Facultat de Teologia de Tolosa del Llenguadoc, amb l’intent de fomentar l’ajuda i la cooperació mútues, inspirant-se en un esperit de solidaritat i de comunió eclesial. S’han mantingut també relacions institucionals amb les Facultats de Teologia de Lió (França) i de Tübingen (Alemanya). El 5 de setembre de 2007 es va signar un conveni amb la Escuela de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colòmbia). Finalment, el 16 de juliol de 2018 es va signar un conveni de col·laboració amb la Facultat de Teologia Ortodoxa de la Universitat Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Romania).