San Pedro de Arbués sale 07:37 se oculta 19:51 sale 18:15 se oculta 05:15

Máster en Teología

Segundo semestre

Liturgia - Curso Propedéutico

SEGUNDO SEMESTRE (del 10 de febrero al 5 de junio de 2020)

 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
CURSO INTENSIVO
CURSOS DE LENGUAS
 • 6LCP05 Latín [asignatura anual].-
  • Profs. Pere Fàbregas i Jordi Margarit
  • Lunes, del 10 de febrero al 25 de mayo – De 16,00 a 17,45 h (P. Fàbregas)
  • Martes, del 11 de febrero al 2 de junio – De 11,15 a 12,05 h (TUTORIA) y de 12,10 a 13,00 h (P. Fàbregas) – De 16,00 a 16,50 h (J. Margarit)
  • Miércoles, del 12 de febrero al 3 de junio – De 9,10 a 10,00 i d’11,15 a 12,05 h (J. Margarit)
   (10 ECTS anuales)
 • 6LCP06 Griego [asignatura anual].-
  • Prof. Sergi Grau
  • Miércoles, del 12 de febrero al 3 de junio – De 13,05 a 13,55 h (TUTORIA)
  • Jueves, del 13 de febrero al 4 de junio – De 16,00 a 17,45 h (5 ECTS anuales)
 

 
 
 
Litúrgia - Primer curs
 SEGON SEMESTRE (del 10 de febrer al 5 de juny de 2020)
 
 
SEMINARIS
 • 6L035S La litúrgia i els Pares de l’Església.- 
  • Prof. Joan Torra
  • Dimarts, de l’11 de febrer al 2 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • 6L034S La categoria «signe» en els Pares de l’Església.-
  • Prof. Joaquim Meseguer
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ
 • 6L103E Introducció a les fonts de la litúrgia romana.-
  • Prof. Gabriel Seguí
  • Dimarts, de l’11 de febrer al 2 de juny – D’11,15 a 13,00 h;
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – D’11,15 a 12,05 h (4,5 ECTS)
 • 6L123E Arqueologia cristiana en referència a la litúrgia.-
  • Prof. Gemma Garcia
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 9,10 a 10,55 h (3 ECTS)
 • 6L006E  Història de la litúrgia II.-
  • Prof. Jaume Gonzàlez
  • Divendres, del 14 de febrer al 5 de juny – De 9,10 a 10,55 h (3 ECTS)
CURSOS INTENSIUS
 • 6L091E Celebració del sagrament del matrimoni.-
  • Prof. Adolfo Lucas Maqueda
  • Del 10 al 14 de febrer – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris) (3 ECTS)
 • 6L124E Litúrgia i sagraments.-
  • Prof. Manuel Fernando Sedano
  • Del 24 de febrer al 6 de març – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris) (3 ECTS)
 • 6L125E Introducció a les fonts i a l’estructura ritual de la litúrgia hispànica i a les litúrgies occidentals no romanes.-
  • Prof. Ignacio Tomás
  • Del 9 al 13 de març, del 20 al 24 d’abril i del 18 al 22 de maig – Horari lliure, matí i tarda (cf.  quadre d’horaris) (3 ECTS)
 • 6L109E Sacramentals majors, benediccional i ritual d’exorcismes.-
  • Prof. Ramón Navarro
  • Del 16 al 27 de març – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris) (3  ECTS)
 • 6L044E Introducció a les litúrgies de l’Orient cristià.-
  • Prof. Salvador Aguilera
  • Del 24 d’abril al 30 d’abril – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris) (3 ECTS)

 

CURSOS OPTATIUS

 

 • 6L07CO Litúrgia, teologia i música [curs intensiu].-
  • Profs. Jordi-Agustí Piqué i Diego León
  • Del 17 al 21 de febrer i del 30 de març al 3 d’abril – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris) (3 ECTS)
 
TUTORIES PERSONALITZADES
Prof. Gabriel Seguí [hores per convenir]

 

 

 

 

.