San Pedro de Arbués sale 07:37 se oculta 19:51 sale 18:15 se oculta 05:15

Máster en Teología

Segundo semestre

Teología Moral
(del 10 de febrero al 3 de junio de 2021)

CURSOS COMUNES
 • 6S021C La cristologia de la Paraula encarnada.
  • Profs. Armand Puig i Emili Marlés 
  • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6B022C Crist i la Creació.-
  •  
  • Profs. Josep M. Turull, Joan Carrera i Marcos Aceituno 
  • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6S022C El misteri de l’Encarnació.-
  •  
  • Profs. Jordi Gayà, Jordi Latorre i Joaquim Blas
  • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
CURS PROPEDÈUTIC
 • 6M006P Lectura de textos del Magisteri en el camp de la moral fonamental.-.

  •  
  • Prof. Antoni Nello
  • Jueves, del 11 de febrero al 3 de junio – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SMLB2 Llatí cristià B2.- [per als alumnes de primer curs]
  •  
  • Prof. Sergi Grau
  • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 10,05 a 10,55 h (asignatura anual: 5 ECTS)
 • 6SMLC1 Llatí cristià C1.- [per als alumnes de segon curs]
  •  
  • Prof. Jordi Margarit
  • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 10,05 a 10,55 h (asignatura anual: 5 ECTS)

SEMINARIO DE TESINA Y DE ESPECIALIZACIÓN
 • 6M10ST Noves qüestions de Bioètica: bioètica en temps de pandèmia.
  •  
  • Prof. Margarita Bofarull
  • Jueves, del 11 de febrero al 3 de junio – De 11,15 a 13,00 h (5 ECTS)

TUTORIAS PERSONALIZADAS
Jueves, del 11 de febrero al 3 de junio – De 13,05 a 13,55 h i de 19,05 a 19,55 h