San Leonardo sale 07:53 se oculta 17:24 sale 23:35 se oculta 12:52

Máster en Teología

Segundo semestre

Teología Sistemática
(del 10 de febrero al 3 de junio de 2021)

CURSOS COMUNES
 • 6S021C La cristologia de la Paraula encarnada.-
   • Profs. Armand Puig i Emili Marlés 
   • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6B022C Crist i la Creació.-
   • Profs. Josep M. Turull, Joan Carrera i Marcos Aceituno
   • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6S022C El misteri de l’Encarnació.-
    • Profs. Jordi Gayà, Jordi Latorre i Joaquim Blas
    • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
CURSOS PROPEDEUTICOS 
  • 6S013P Cristologia i Trinitat en els primers concilis.-
   • Prof. Juan Ramón La Parra
   • Jueves, del 11 de febrero al 3 de junio  – De 13,05 a 13,55 h (2,5 ECTS)
 
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

 

 

 • 6S073E Sagraments i fe.-
  • Prof. Jaume Fontbona
  • Jueves, de l’11 de febrero al 3 de junio – De 10,05 a 10,55 h (1,5 ECTS)  
 • 6S074E Eclesiologia i sinodalitat.-
   • Prof. Salvador Pié
   • Jueves, del 11 de febrero al 3 de junio – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
  • 6S075E Revelació i experiència. Importància i valor de l’experiència humana en la revelació de Déu.-
    • Prof. Màxim Muñoz
    • Jueves, del 11 de febrero al 3 de junio – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • CURSOS DE LENGUAS

 

 • 6SMLB2 Llatí cristià B2.- [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Sergi Grau
   • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 10,05 a 10,55 h (asignatura anual: 5 ECTS)
 • 6SMLC1 Llatí cristià C1.- [para los alumnos de segundo curso]
  • Prof. Jordi Margarit
  • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 10,05 a 10,55 h (asignatura anual: 5 ECTS)

 

SEMINARIO DE TESINA Y DE ESPECIALIZACIÓN
 • Prof. Joan Torra
 • Miércoles, del 10 de febrero al 2 de junio – De 16,00 a 17,45 h (5 ECTS)

TUTORIAS PERSONALIZADAS

Jueves, del 11 de febrero al 3 de junio – De 18,10 a 19,55 h