San Enrique sale 06:29 se oculta 21:24 sale 08:56 se oculta 22:29

Matrícula y trámites

Secretaría

 

HORARIO DE ATENCIÓN

 • Mañanas: de lunes a viernes de 11 a 13h
 • Tardes: de lunes a jueves de 17 a 19h
 • Mes de julio: mañanas de 11 a 14h.
 • Agosto: cerrado

 

CONTACTO

 • 93 453 49 25 / 605 96 84 61
 • secretaria.teologia@edusantpacia.cat
 • C/ Diputació 231, 08007 Barcelona

 

Precios curso 2023-2024

 

MATRÍCULA

Curso

1 ECTS

Matrícula

Derechos de examen

Total Matrícula

Bachillerato / Grado

50 €

1.876 €

119 €

1.995 €

Licenciatura / Máster

71 €

1.813 €

360 €

2.173 €

Doctorado

-

1.794 €

386 €

2.180 €

Curso Puente ISCR (Primero)

-

1.520 €

100 €

1.670 €

Curso Puente ISCR (Segundo)

-

355 €

28 €

383 €

Adaptación Plan Seminarios a Lic.

-

283 €

26 €

309 €

 

OTROS CURSOS

 • Curso de Profundización Bíblica:
  • ​Programa completo: 725,00 €
  • Una asignatura: 190,00 €
 • Curso de Formación Permanente:
  • ​Programa completo: 299,00 €
  • Itineraris temàtics: 99,00 €
  • Cursos d'una sessió: 15,00 €
  • Cursos de dues sessions: 30,00 €
  • Cursos de tres sessions: 45,00 €
 • Curs d'Estudis Franciscans:
  • ​Amb drets d'examen: 170,00 €
  • Alumnes oients: 150,00 €

 

CERTIFICATS OFICIALS

 • Estudis complets Bolonya: 80,00 €
 • Suplement al títol (SET) (duplicat): 80,00 €
 • Estudis complets anteriors a Bolonya: 50,00 €
 • Un curs: 22,00 €
 • Una assignatura: 10,00 €

 

DIPLOMES I SUPLEMENT AL TÍTOL

 • Batxillerat / Grau: 175,00 €
 • Llicenciatura / Màster: 225,00 €
 • Doctorat: 285,00 €

 

CONVALIDACIONS, ADAPTACIONS, RECONEIXEMENTS I EQUIPARACIONS

 • Curs sencer: 175,00 €
 • Curs pont per llicenciatura en CR (un bloc): 40,00 €
 • Assignatura: 20,00 €

 

ALTRES TAXES

 • Taxa per matriculació fora de termini: 75,00 €
 • Terceres i quartes convocatòries: 20,00 €
 • Drets d’examen per assignatura: 20,00 €
 • Taxa per compulsa de certificat: 10,00 €
 • Programes assignatures anys anteriors (preu per pàg.) 0,33 €
 • Tesi doctoral: 505,00 €
 • Tesina: 376,00 €
 • Exàmen de Batxillerat: 165,00 €

 

MODALITAT DE PAGAMENT

 

A) ÍNTEGRE:

Pagament de l’import total de la matrícula en un sol termini: fins el dia 30 de setembre de 2023.

Es pot optar per dues modalitats:

Ingrés o transferència bancària al compte de la Facultat de Teologia de Catalunya:

IBAN: ES28 2100 0900 9202 0980 2402 (CaixaBank, “la Caixa”);

Amb targeta de crèdit o dèbit a la Secretaria de la Facultat.

 

B) FRACCIONAT:

Pagament en dues quotes per l’import del 50% de matrícula. Modalitat única:

Domiciliació bancària. Abans de finalitzar el període de matriculació l’alumne haurà de facilitar a Secretaria les dades bancàries i l’autorització per a la domiciliació dels rebuts:

1) Fotocòpia de la llibreta o certificat bancari del compte

2) Fotocòpia del NIF del titular

3) Ordre d’autorització signada per al càrrec dels rebuts (imprès que facilita Secretaria). Terminis de cobrament dels rebuts: 10 d’octubre i 30 de desembre de 2023.

Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 10,00 € i s’hauran d’abonar a Secretaria en un termini màxim de 15 dies. Si passat aquest termini el pagament no es fa efectiu, l’alumne serà donat de baixa i es perdran tots els drets de matriculació, amb independència dels pagaments realitzats.

 

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Els següents tràmits es poden realitzar a la Secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya. Es recomana llegir el procés de tramitació i omplir els formularis de cada petició.

Matrículas y tipología de alumnos

Obtención de títulos