St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Grau en Teologia

Cursos optatius

 Seminari «Mètodes teològics» (responsable: Departament de Teologia Sistemàtica)

any A: autors
any B: temes

Seminari «Mètodes bíblics» (responsable: Departament de Bíblia)

any A: Nou Testament
any B: Antic Testament

Curs Interdisciplinari «Església i món» (responsable: Departaments de Moral i de Dret)

any A: Doctrina social de l’Església
any B: temes

Curs Interdisciplinari «Història i Arts» (responsable: Facultat Antoni Gaudí i Institut Superior de Litúrgia de Barcelona)

 

any A: temes d’Història i Església
any B: Art cristià

 

 

 

PROGRAMACIÓ
 
 3r. curs
Seminari «Mètodes bíblics»: NT
Curs Interd. «Història i Arts»: temes d’Història i Església
 4t. curs
 Curs Interd. «Església i món»: Doctrina social de l’Església
Seminari «Mètodes teològics»: autors
 
3r. curs
Seminari «Mètodes bíblics»: AT
Curs Interd. «Història i Arts»: Art cristià
4t. curs
Curs Interd. «Església i món»: temes
Seminari «Mètodes teològics»: temes
 

El curs 2023-2024 es programa l’any A.

 

Obligatorietat de l’optativitat (12 ECTS): un mínim de 6 ECTS en Seminaris i la resta (6 ECTS) per mitjà d’un altre Seminari i/o de la resta de cursos optatius, a escollir entre els que s’ofereixen dins el calendari escolar de 3r i 4t curs (Seminaris, Cursos Interdisciplinaris i Hebreu A2 i B1), o dels altres reconeguts per la Facultat i que s'anuncien a continuació. 


Cursets optatius reconeguts per la Facultat

 

A. PROPIS


CAPELLA SACRA DE CATALUNYA

Dies: dilluns, del 18 de setembre de 2023 al 27 de maig de 2024 - De 18,00  19,30 h

Parròquia de la Mare de Déu de Núria (Barcelona)

Coordinador: Prof. Santiago Bueno

Valor lectiu: 3 ECTS

 

CIÈNCIA I FE ONLINE

Cursos online dirigits pel Seminari de Fe-Ciències (Theosciences)

Curs online Science and Faith (I): lliçons 1-6 (3 ECTS)

(octubre-març)

Curs online de Science and Faith (II): lliçons 7-12 (3 ECTS)

(març-juliol)

Coordinador: Prof. Emili Marlés

Valor lectiu: 6 ECTS

 

CONGRÉS DE TEOLOGIA

Hi haurà un congré4s sobre qüestions entorn del Concili de Nicea. Les dates i el format es donaran a conèixer oportunament.

Coordinador: Prof. Daniel Palau

Valor lectiu: 1 ECTS

 

 

B. FACULTAT ANTONI GAUDÍ


[CEU024] ESPIRITUALITAT I ART CONTEMPORANI

Prof. Rosa Ribas (coord.)

Del 2 al 5 d'abril - De 18,00 a 21,00 h

Valor lectiu: 1 ECTS