St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Grau en Teologia

Primer curs

 Horari curs 2023-2024

 

 

  (Primer cicle – Cursos Institucionals: Quinquenni filosòfico-teològic)

 

 

 

 

La coordinació dels dos primers anys del quinquenni filosofico-teològic està regulada per un acord entre la Facultat de Filosofia i la Facultat de Teologia (VG, Normes especials art. 74).

 

 

En el primer curs es programa la primera part de la Teologia Fonamental (I) que tracta sobre la revelació de Déu en Jesucrist i la seva transmissió en l’Església. Dóna compte de l’autocomprensió que el cristianisme té de sí mateix com a religió revelada en la història, i de les categories amb què ho ha anat formulant també al llarg de la història (Escriptura, Tradició, Teologia, Magisteri). La Teologia Fonamental es completa amb la introducció a la teologia com a ciència de la fe.

 

 

Es comença també l’estudi bíblic amb la introducció a l’Antic Testament. A través de la història del poble de Déu s’examina críticament la formació dels diversos llibres sagrats, amb una atenció especial als llibres del Pentateuc i als històrics, i amb una presentació dels profètics i sapiencials.

 

S’inicia l’estudi de les llengües clàssiques (grec i llatí).
 
 • ISA01I Teologia fonamental l (5 ECTS) - Prof. Juan Ramon La Parra
 • 1EA01I Introducció a l’Antic Testament (5 ECTS) - Prof. Joan-Ramon Marín
 • 1IT01I Grec A1  (3 ECTS) - Prof. David Solé
 • Metodologia Prof. Josep M. Turull [Dc4h] (Les quatre primeres Quartes hores (dimecres) del curs s'empraran a exposar el contingut de la Metodologia: 13, 20 i 27 de setembre i 4 d'octubre). 

  Assignatures que es cursen a la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC-AUSP)

 • Introducció a la Filosofia i Metodologia (3 ECTS) – Prof. Enric Fernández
 • Història de la Filosofia antiga (5 ECTS) – Prof. Francesc-Xavier Prevosti
 • Història de la Filosofia medieval (5 ECTS) – Prof. Joan García del Muro
 • Antropologia filosòfica (6 ECTS) – Prof. Ignasi Fuster
 • Psicologia (3 ECTS.) – Prof. Carlos Pérez Testor
 • Fenomenologia de la religió (3 ECTS) – Prof. Aleix Bonfill
 • Teoria del coneixement (3 ECTS) – Prof. Ricardo Mejía
 • Filosofia del llenguatge i Hermenèutica (5 ECTS) – Prof. Ferran Jarabo
 • Ontologia (3 ECTS) Prof. Joan Martínez Porcell
 • Filosofia de la natura (3 ECTS) — Prof. Miquel Ramón Fuentes
 • Llatí A1  (3 ECTS) - Prof. David Solé
 • Llatí A2 (3 ECTS) – Prof. David Solé
 
Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la cinquena hora de dilluns (primer semestre) i de dijous (segon semestre).