St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Grau en Teologia

Quart curs

 
(Primer cicle – Cursos Institucionals: Quinquenni filosòfico-teològic)
 

El fruit del diàleg salvífic entre Déu i l’home, culminat en el misteri pasqual de Crist, és la nova Creació. Aquest és el tema del quart curs, dedicat sobretot a l’antropologia teològica. Tot parteix de la novetat definitiva –«èskhaton»– que és el Crist ressuscitat, en el qual l’home, creatura i pecador, és cridat a esdevenir imatge de Déu i de Crist, a ser «divinitzat» per la gratuïta acció de Déu que és amor, a viure personalment i comunitàriament aquesta nova vida i a transformar el món segons Déu. L’escatologia, les dues etapes de l’antropologia, i la teologia moral tracten aquest tema. La Teologia Moral tracta dos àmbits especialment importants: la Vida Humana a la llum del pla de Déu i de la dignitat de la persona humana; i la Vida Social, fonamentada en la dimensió social de la vida humana i en l’accent comunitari del missatge evangèlic.

 

S’estudia també aquest curs la Litúrgia, com a celebració comunitària del misteri del Senyor que salva la humanitat i l’Església, i de la fe viva en Ell.

 

Tres blocs de llibres bíblics il·luminen l’eix teològic escatològico-antropològic: el Pentateuc, amb l’exegesi aprofundida dels primers capítols del Gènesi; Sapiencials-Salms, expressió de l’experiència comunitària i religiosa del poble d’Israel, i les Cartes Paulines, amb la seva síntesi original del missatge cristològic i l’exigència espiritual.

 

L’estudi de la història de l’Església acaba amb l’època contemporània. Es cursa també com a auxiliar opcional Hebreu Bíblic B1. 

 

Es programen a tercer i a quart dos Seminaris de mètodes bíblics i teològics i dos Cursos Interdisciplinaris. En acabar la programació dels cinc cursos institucionals, hi ha l’esquema de seminaris i cursos interdisciplinaris, i el sentit de la seva opcionalitat. 

 

Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la 5a. hora de dilluns, dimarts, dijous i divendres.