St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Màster en Teologia

Segon semestre

Del 5 de febrer al 7 de juny de 2024

Consulta els horaris del curs 2023-2024

 

CURSOS COMUNS

  • 6B028C Inspiració i hermenèutica de la Sagrada Escriptura (IBE 1993) (3 ECTS) - Prof. Jordi Latorre

  • 6S018C Exegesi bíblica dels Pares de l’Església (1,5 ECTS) - Prof. Albert Viciano

  • 6M025C Sinodalitat: escolta, discerniment i conversió (1,5 ECTS) - Prof. Lluís Serra

 

CURS PROPEDÈUTIC

 

CURSOS DE LLENGÜES

  • 6SMLB2 Llatí cristià B2 (5 ECTS, assignatura anual) - Prof. Jordi Margarit

  • 6SMLC1 Llatí cristià C1 (5 ECTS, assignatura anual) - Prof. David Solé

 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

  • 6M047E El perdó, nou horitzó davant la vulnerabilitat. Moral de la compassió (3 ECTS) - Prof. Lluís Sallán

  • 6M016E Història de la Teologia Moral IV – època contemporània (3 ECTS) - Prof. Antoni Nello

 

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ

  • 6M06ST Qüestions de bioètica: gestació subrogada i TRA (5 ECTS) - Prof. Margarita Bofarull

 

TUTORIA PERSONALITZADA

Dimecres, del 7 de febrer al 29 de maig – De 18,10 a 19,55 h