Sts. Vicenç Ferrer fields.Surt 08:17 fields.Espon 18:52 fields.Surt 22:14 fields.Espon 12:58

Publicacions

Secretariat de Publicacions

santpaciabooks.com

SECRETÀRIA: Dra. Cristina Godoy
 

COL·LECCIONS
 • Col·lectània Sant Pacià (118 volums)
  Obres de recerca sobre temes d’interès teològic i eclesial, produïdes en el si de la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Qüestions Teològiques (24 volums)
  Col·lecció que recull les ponències dels congressos, simposis i jornades celebrats a la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Clàssics del Cristianisme (100 volums)
  Col·lecció d’autors i obres de tota la tradició cristiana que han marcat la cultura europea al llarg dels segles. A aquesta col·lecció se li va otorgar la creu de Sant Jordi (1998).
 • Clàssics Cristians del segle XX (20 volums)
  Traducció catalana dels autors i obres més significatives del pensament cristià del segle XX. 
 • Literatura Intertestamentària (8 volums)
  Traducció al català de les principals obres de la literatura  intertestamentària jueva. Coedició amb l’Associació Bíblica de Catalunya.
 • Lliçons inaugurals de curs (36 volums)
  Totes les lliçons inaugurals de l'AUSP.
 • Quaderns d’apunts (5 volums)
  Publicació d'apunts dels professors de la FTC.
 • Studia, Textus, Subsidia (14 volums)
  Col·lecció del Seminari de Teologia als Països Catalans dedicada a la publicació d’estudis sobre aportacions a la teologia o ciències connexes, realitzades per autors catalans o en l’àrea catalana.
 • Obres fora de Col·lecció (26 volums)
  Agrupació de totes les obres publicades per la FTC i que no es troben en cap de les nostres col·leccions.
 • Scripta Bíblica (17 volums)
  Col·lecció que recull preferentment treballs d’investigació científica dels biblistes catalans. Coedició amb l'Associació Bíblica de Catalunya.
 • Corpus Scriptorum Cataloniae (4 volums)
  Edició d'escrits inèdits d'autors catalans medievals i moderns. Coedició amb l'Institut d'Estudis Catalans.
 • Arnaldi di Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO) (3 volums) Edició de l'obra crítica d'Arnau de Vilanova. Coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans i la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani.
 • INSTRUMENTA (2 volums) El text del Nou Testament (R.Puigdollers). Breu història de l'Esglesia a l'Edat Mitjana (D. Abadías).
 REVISTES
 • Revista Catalana de Teologia (RCatT) (45 volums)
  Revista oficial de la Facultat de Teologia de Catalunya en què es recull principalment les investigacions dels professors de la Facultat de Teologia de Catalunya i també dels millors especialistes internacionals en ciències eclesiàstiques.
 • Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) (31 volums)
  Publicació periòdica que recull textos d'autors catalans i totes les obres referents als Països catalans d'època antiga, medieval i moderna. En Coedició amb l'Institut d'Estudis Catalans.