St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Organització de la Facultat

Seminari de Teologia Medieval Catalana

DIRECCIÓ:

Dr. Jordi Gayà (CETEM, Mallorca)

 

SECRETARI:

Llic. Jacint Duran, O.F.M. Cap.

 

MEMBRES:

Dr. Joan Andreu Alcina (CETEM, Mallorca)
Dr. Alexandre Fidora (UAB)
Dr. Josep Gil (FTC)
Dr. Jaume Mensa (UAB)
Llic. Norbert Miracle (FTC)
Dr. Josep Perarnau (FTC / ATCA)
Dr. Joan Torra (FTC)
Dr. Jaume de Puig (IEC / ATCA)
Dr. Armand Puig i Tàrrech (FTC)
Dr. Albert Soler (UB)
Dr. Matthias M. Tischler (UAB)

 

Curs d’Estudis Franciscans: «Introducció a l’Espiritualitat Franciscana»

Aproximació a l’experiència espiritual de Francesc d’Assís a través dels seus escrits i biografies, contextualitzats en la seva època, i influències del moviment franciscà en la teologia i la cultura cristianes.

  • Curs bianual, organitzat en col·laboració amb la Família Franciscana de Catalunya.
  • Profs.: Josep Manuel Vallejo i Jacint Duran
  • Dilluns, del 7 de febrer al 30 de maig de 2022 – De 19,00 a 21,00 h

Temari:

1. Context històric (s. XIII)
2. Les Fonts Franciscanes
3. La vida de sant Francesc (1181-1226)
4. Clara d’Assís (1194-1256)
5. Les Fonts de la seva experiència de Déu
6. Aspectes de la seva experiència de Déu: Minoritat-Fraternitat
7. La maduresa mística
8. Inicis de la Teologia Franciscana