St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Presentació

La Facultat de Teologia de Catalunya és una institució eclesiàstica, de caràcter universitari, canònicament erigida per la Congregació per a l’Educació Catòlica, el 7 de març de 1968, que es dedica a l’estudi i a l’ensenyament de la Teologia i de les ciències que s’hi relacionen, i gaudeix del dret de conferir graus acadèmics amb l’autoritat de la Santa Seu.
 
Pel Reial Decret 1619/2011, de 14 de novembre de 2011 (B.O.E., núm. 276, 16 de noviembre de 2011, pp. 117995-118001) el títol de Batxiller en Teologia (Baccalaureatus in Theologia) és equivalent al títol universitari oficial de Graduat o Graduada, el títol de Llicenciat/da en Teologia (Licenciatus in Theologia) és equivalent al títol oficial de Màster Universitari, i el títol de Doctor/a en Teologia (Doctor in Theologia) és equivalent al títol universitari oficial de Doctor o Doctora.
 
L’any 1999, vint-i-nou països europeus van signar la Declaració de Bolonya sobre l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior, a la qual es va adherir la Santa Seu el setembre del 2003. Per aquesta raó, la nostra Facultat va remodelar les seves activitats acadèmiques segons l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS) a partir del curs 2005-2006.
 
El curs 2009-2010 es va implementar l’aplicació de l’EUEIS en tots els Cursos Institucionals (Grau). El curs 2010-2011 aquesta implementació es va dur a terme en els cursos de Llicència (Màster).
 
En data d’1 d’octubre de 2015, la Facultat de Teologia de Catalunya va quedar integrada en l’Ateneu Universitari Sant Pacià, en virtut del corresponent Decret de la Congregació per a l’Educació Catòlica, signat pel Cardenal Giuseppe Versaldi a Barcelona.