St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Publicacions

Secretariat de Publicacions

santpaciabooks.com

SECRETÀRIA: Dra. Cristina Godoy
 
 
 REVISTES INDEXADES
 • Revista Catalana de Teologia (RCatT) (46 volums)
  Revista oficial de la Facultat de Teologia de Catalunya en què es recull principalment les investigacions dels professors de la Facultat de Teologia de Catalunya i també dels millors especialistes internacionals en ciències eclesiàstiques.
 • Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) (32 volums)
  Publicació periòdica que recull textos d'autors catalans i totes les obres referents als Països catalans d'època antiga, medieval i moderna. En Coedició amb l'Institut d'Estudis Catalans.

ALTRES REVISTES

 • Quaderns de Pastoral (248 volums)La revista «Quaderns de Pastoral» engega la segona època sota el paraigües de la càtedra de teologia pastoral «arquebisbe Josep Pont i Gol», creada pels bisbes de les diòcesis catalanes, per tal «que la pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui als agents pastorals en una constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat» (Evangelii gaudium 27).
 • Actualidad Bibliográfica (117 volums)Actualidad Bibliográfica, fundada el 1964, és una valuosa publicació especialment per als investigadors que necessiten estar al dia sobre el que es publica en relació amb la seva especialitat. La revista combina notes bibliogràfiques breus amb d'altres que són veritables estudis i articles teològics i filosòfics a partir de la recensió d'un llibre. A partir del 2021, la direcció i l'edició de la revista es reprèn des del volum 58, número 115, i competeix a l'Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelona) al camp de la filosofia, la història, la litúrgia i l'art.
COL·LECCIONS
 • Col·lectània Sant Pacià (118 volums)
  Obres de recerca sobre temes d’interès teològic i eclesial, produïdes en el si de la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Qüestions Teològiques (26 volums)
  Col·lecció que recull les ponències dels congressos, simposis i jornades celebrats a la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Clàssics del Cristianisme (100 volums)
  Col·lecció d’autors i obres de tota la tradició cristiana que han marcat la cultura europea al llarg dels segles. A aquesta col·lecció se li va otorgar la creu de Sant Jordi (1998).
 • Clàssics Cristians del segle XX (20 volums)
  Traducció catalana dels autors i obres més significatives del pensament cristià del segle XX. 
 • Literatura Intertestamentària (9 volums)
  Traducció al català de les principals obres de la literatura  intertestamentària jueva. Coedició amb l’Associació Bíblica de Catalunya.
 • Lliçons inaugurals de curs (36 volums)
  Totes les lliçons inaugurals de l'AUSP.
 • Quaderns d’apunts (5 volums)
  Publicació d'apunts dels professors de la FTC.
 • Studia, Textus, Subsidia (14 volums)
  Col·lecció del Seminari de Teologia als Països Catalans dedicada a la publicació d’estudis sobre aportacions a la teologia o ciències connexes, realitzades per autors catalans o en l’àrea catalana.
 • Grans Textos Cristians (6 vols.). La col·lecció «Grans Textos Cristians» edita obres clàssiques que hagin contribuït a configurar el pensament cristià, antic i modern, i d’aquesta manera es volen donar a conèixer autors, coneguts o poc coneguts, originaris principalment de l’àrea cultural dels territoris de llengua catalana (Catalunya, València, les Balears).
 • Obres fora de Col·lecció (27 volums)
  Agrupació de totes les obres publicades per la FTC i que no es troben en cap de les nostres col·leccions.
 • Scripta Bíblica (17 volums)
  Col·lecció que recull preferentment treballs d’investigació científica dels biblistes catalans. Coedició amb l'Associació Bíblica de Catalunya.
 • Corpus Scriptorum Cataloniae (4 volums)
  Edició d'escrits inèdits d'autors catalans medievals i moderns. Coedició amb l'Institut d'Estudis Catalans.
 • Arnaldi di Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO) (3 volums) Edició de l'obra crítica d'Arnau de Vilanova. Coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans i la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani.
 • INSTRUMENTA (2 volums) El text del Nou Testament (R.Puigdollers). Breu història de l'Esglesia a l'Edat Mitjana (D. Abadías).