St. Maurici fields.Surt 07:39 fields.Espon 19:47 fields.Surt 18:58 fields.Espon 07:13

Curs Pont d'ISCR a Llicència/Màster

Descripció:

 • Aquest curs pont està pensat per aquells llicenciats en ciències religioses que volen accedir als estudis de Màster/llicència en Teologia. En el primer any l’alumne ja podrà realitzar 5 crèdits d’assignatures propedèutiques de llicència, i 5 crèdits de llengües. En el segon any es podrà matricular a un gran nombre d’assignatures de llicència. 
Requisits:
 • Tenir el títol de Llicenciat/Màster en Ciències Religioses i acreditar una llengua moderna (nivell B1).
Durada:
 • 3 semestres
Crèdits: 25 ECTS
 • Primer any: 23 ECTS
  • 13 ECTS del Curs Pont
  • 10 ECTS de Llicència (5 ECTS Propedèutics + 5 ECTS de Llengües)
 • Segon Any: 2 ECTS  

Número mínim d’alumnes per fer el curs:

 • 3 alumnes (si un any no hi ha suficient número d’alumnes es pot esperar a l’any següent)

Titulació:

 • Una vegada l’alumne hagi finalitzat el Curs Pont obtindrà un certificat acreditatiu que pot accedir com alumne ordinari als estudis de Segon cicle a la FTC, i un cop finalitzats aquests estudis obtindrà el títol de Màster en Teologia (Llicenciatura en Teologia).

Preu:

 • 1er any: (inclosos els crèdits de llicència dels cursos propedèutics i de les llengües): 1571 € (drets examen inclosos)
 • 2on any: (les assignatures de llicència es pagaran a part): 361 € (drets examen inclosos).

Assignatures 1er any:

 • Teologia bíblica de l’Antic i del Nou Testament (3 ECTS): Prof. Jaume Angelats i Prof. Armand Puig.
 • Teologia Moral (4 ECTS): Prof. Gaspar Mora
 • Filosofia i pensament (4 ECTS): Prof. Antoni Bosch-Veciana
 • Seminari de Síntesi Teològica (amb l’examen final de Síntesi) (4 ECTS): Prof. Jaume Fontbona.
 • Llatí  o Grec o Hebreu I-II (assignatures de llicència)(2,5 ECTS). Els alumnes que volen fer la llicència en Bíblia hauran d’estudiar Grec i Hebreu, la resta Llatí. El curs pont només ofereix una de les llengües per tant si un alumne de Bíblia vol estudiar les dues llengües en el primer any, haurà de pagar la segona a part del curs de llicència).
 • Metodologia (assignatura de llicència)(2,5 ECTS): Prof. Josep Ma Turull
 • Una altra assignatura propedèutica al segon semestre, a escollir d’acord amb l’especialitat triada.
Assignatures 2on any:
 • Tutoria de Filosofia i pensament (1 ECTS): Prof. Antoni Bosch-Veciana
 • Tutoria de Teologia Moral (1 ECTS): Prof. Gaspar Mora

Calendari Primer any

 • 1er Semestre

Dilluns

Dilluns

Dimecres

Dijous

10:05 - 10:55

Filosofia i pensament

Teologia Bíblica AT-NT

Curs Propedèutic: Metodologia

11:15 - 12:05

 

Teologia Bíblica AT-NT

 

12:10 - 13:00

Teologia Moral

ACTIVITAT ACADÈMICA

 

13:05 - 13:55

 

   

 Grec I

17:00 - 17:50

 

Llatí I 

 

18:00 - 18:50

 

Hebreu I

 

 • 2on semestre

Dilluns

Dilluns

Dimecres

Dijous

9:10 - 10:00

 

  

  

10:05 - 10:55

Teologia Moral 

Llatí II/Hebreu II (1)

 

11:15 - 12:05

Síntesi Teològica

  

  

12:10 - 13:00

Síntesi Teològica

ACTIVITAT ACADÈMICA

  

13:05 - 13:55

  

 

   Grec II

16:00 - 16:50

  

Curs Propedèutic (veure especialitat escollida)

  

17:00 - 17:50

  

Hebreu II (1)

  

18:00 - 18:50

 

Llatí II (1)

 

(1) Al segon semestre, l’alumne de Llatí i/o Hebreu, podrà escollir al matí, sempre que el professor consideri que té el nivell suficient d’aquests cursos de llicenciatura.

Calendari segon any

 • 1er semestre

Dins el primer semestre, es continuarà en règim de tutoria les matèries de Filosofia i pensament, i de Teologia Moral, elaborant les respectives memòries.
D’altra banda, es podran estudiar totes les matèries de la llicenciatura en teologia corresponent, d’acord amb els horaris establerts.