St. Pancraç fields.Surt 06:34 fields.Espon 21:01 fields.Surt 05:18 fields.Espon 20:16

Departaments

El Departament és la unitat bàsica d’inserció a la Facultat, en la qual es realitza el treball en equip entre els professors, i la col·laboració amb la mateixa Facultat en la investigació i la docència. És, a més, el lloc natural del treball teològic dels alumnes de llicència i doctorat, dels ex alumnes de la Facultat i dels professors d’altres centres docents que busquin en la Facultat una comunitat d’estudis.
Tots els professors han de ser assignats, en principi, a un dels diversos departaments de la Facultat, segons llurs, especialitzacions o afinitats (Estatuts, Art. 23). En casos excepcionals un professor pot pertànyer a dos departaments.

Actualment, els departaments són:

TEOLOGIA SISTEMÀTICA
LINK REUNIÓ DEL DEPARTAMENT


CAP DE DEPARTAMENT:
Dr. Daniel Palau

MEMBRES:

Llicda. Núria Caum, O.D.N.
Dr. Josep Casellas
Dr. Jaume Flaquer, S.I.
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Josep Giménez-Melià, S.I.
Dr. Juan Ramón La Parra
Dr. Emili Marlés
Llic. Norbert Miracle
Dr. Xavier Morlans
Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.
Dr. Daniel Palau
Dr. Salvador Pié
Dr. Jordi Agustí Piqué, O.S.B.
Dr. Peio Sánchez
Dr. Joan Torra
Llic. Josep M. Turull

Projecte de recerca per als cursos 2020-2021 al 2021-2022:
La noció d’Encarnació en la teologia cristiana.
(director: Dr. Daniel Palau, cap del Departament)

SAGRADA ESCRIPTURA
LINK DE LA REUNIÓ DE DEPARTAMENT


CAP DE DEPARTAMENT:
Dr. Marcos Aceituno

MEMBRES:
Dr. Jaume Angelats
Dr. Agustí Borrell, O.C.D.
Dr. Jordi Cervera, O.F.M. Cap.
Dr. Jordi Latorre, S.D.B.
Dr. Joan-Ramon Marín

Licda. M. Luisa Melero

Drnda. Olga Nicolau
Dra. Begonya Palau
Dtnd. Antoni Pérez de Mendiguren
Dr. Armand Puig i Tàrrech
Llic. Ignasi Ricart, C.M.F.

Projecte de recerca per als cursos 2016-2017 al 2018-2019:

«Salvació i salvacions a l'Antic Testament, Nou Testament, Literatura Intertestamentària i a la Patrística» (director: Dr. Enric Cortès)

TEOLOGIA MORAL
LINK REUNIÓ DEL DEPARTAMENT


CAP DE DEPARTAMENT:
Dtnd. Domènec Valls, S.D.B.

MEMBRES:
Dr. Antoni Babra
Dtnda. Margarita Bofarull, R.S.C.J.
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Joan Costa
Dr. Antoni Nello

Projecte de recerca per als cursos 2016-2017 al 2018-2019:
«Pendent de Confirmar» (director: Pendent de Confirmar)

LITÚRGIA

CAP DE DEPARTAMENT:
Dr. Jaume González Padrós

MEMBRES:
Dr. Jordi Font
Dr. Joan Josep Moré, S.D.B.
Dr. Rafael Serra
Dr. Gabriel Seguí, M. SS.CC.

DRET CANÒNIC

CAP DE DEPARTAMENT:
Dr. Santiago Bueno

MEMBRES:
Dr. Albert Cano

SEMINARI DE TEOLOGIA MEDIEVAL CATALANA

DIRECCIÓ:
Dr. Jordi Gayà (CETEM, Mallorca)
Dr. Joan Planellas (FTC)

SECRETARI:
Llic. Jacint Duran, O.F.M. Cap.

MEMBRES:
Dr. Joan Andreu Alcina (CETEM, Mallorca)
Dr. Alexandre Fidora (UAB)
Dr. Josep Gil (FTC)
Dr. Jaume Mensa (UAB)
Llic. Norbert Miracle (FTC)
Dr. Josep Perarnau (FTC / ATCA)
Dr. Jaume de Puig (ATCA)
Dr. Armand Puig i Tàrrech (FTC)
Dr. Albert Soler (UB)
Dr. Matthias M. Tischler (UAB)
Dr. Josep Torné (FTC)
Llic. Josep Manuel Vallejo, O.F.M. Cap.