Sta. Isabel fields.Surt 06:23 fields.Espon 21:28 fields.Surt 00:51 fields.Espon 14:45

Els professors

Llic. Josep Torné, O.Cist.

Llic. Josep Torné, O.Cist.

1. Breu currículum 

De l’Orde Cistercenc. Prevere (1984).

Arxiver auxiliar al monestir de Santa Maria de Poblet.

Bibliotecari al de Santa Maria de Valdediós (Astúries).

Llicenciat en Història Medieval

per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (1982). 

Col·laborador científic de la Facultat de Teologia de Catalunya (Ateneu Universitari Sant Pacià): Història de la Teologia Moral. II. Edat Mitjana; Seminari de Teologia Medieval Catalana. 

Encarregat de curs en la Facultat Antoni Gaudí d’història, arqueologia i arts cristianes (Ateneu Universitari Sant Pacià): Paleografia i diplomàtica; al Segon cicle: L’art romànic en el context europeu (segles X-XII). Teologia.

Membre de l’equipo de treball del Projecte d’investigació: Libros, memoria y archivos: cultura escrita en monasterios cistercienses del noroeste peninsular (siglos XII-XIII). LEMACIST. [Projecte interdisciplinari d’I+D, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad en el marc de la convocatòria 2013 del ‘Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia’. Ref. HAR2013-40410-P. Període d’execució: 1 de gener de 2014 - 31 de desembre de 2017. Entitat coordinadora: Universidad de Santiago de Compostela.]

https://lemacist.wordpress.com/

2. Publicacions

2.1. Llibres

 • Antigues ordinacions municipals a la comarca del Priorat (segles XIV- XVIII), a cura de Josep Torné Cubells amb la col·laboració d’Ezequiel Gort i Juanpere, Carles Prats i Ferré, Jaume Teixidó i Montalà i Miquel M. Ferré i Martí, Falset: Centre d’Estudis del Priorat – Arxiu Comarcal del Priorat, 2010; 385 pp.

 • Catàleg de pergamins de l’arxiu actual del monestir de Poblet, (Corpus Scriptorum Cataloniae. Series D: Subsidia, 1) Barcelona: Institut d’Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya - Monestir de Santa Maria de Poblet, 2010, 327 pp. [amb índexs de topònims, antropònims i càrrecs, oficis i professions]. 

 • Valdediós después de la exclaustración (1835-1862), (Cuadernos Cubera, nº 10), Villaviciosa 1998, 71 pp. [també dins: Studium Ovetense 25 (1997) 119-161].

 • Inventario-catálogo de manuscritos del monasterio de Poblet, (Memoria Ecclesiae Subsidia, 2) Oviedo: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 1995 [també dins: Memoria Ecclesiae 7 (1995) 133-183].

 • Llibre de les ordinacions de Torroja (Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Secció d’Arqueologia i Història, nº 71), Tarragona 1989. [amb E.M. Vallejo Fidalgo]

2.2. Articles

 • De "milagros maravillosos" y "milagros extraños" en Santa María de Sobrado (memoria en un libro de archivo): Memoriae Ecclesiae 41 (2017) . [con Ana Suárez González] [en prensa]

 • Pensament i mística en Ramon Llull: Revista Catalana de Teologia 40/2 (2015) 619-638.

 • Els pelegrinatges a l’Edat Mitjana, dins Francesc d'Assís a Catalunya. 800 anys: XXIV Jornades d'Estudis Franciscans (Facultat de Teologia de Catalunya 20 i 21 de juny de 2014) Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2015, pp. 11-37.

 • Catàleg dels pergamins de la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona (1174-1399): Acta historica et archaeologica mediaevalia 32 (2014-2015) 9-130.

 • Guia de l’Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Analecta Sacra Tarraconensia 87 (2014) 119-134.

 • Els textos purissimers barcelonesos de 1415-1432 al manuscrit 35 del monestir de Poblet: Revista Catalana de Teologia 38/2 (2013) 257-879. [amb Ana Suárez González]

 • La col·lecció alfabètica dels apotegmes dels pares del desert [= Les sentències dels pares del desert]: Recerca 53, suplement dins: Catalunya Franciscana 240 (2012).

 • Preveres als deserts d’Egipte: El Bon Pastor [revista digital] 13/14 (2011 gener-febrer) 17-20. 

 • Plet dels sarraïns i jueus de Móra contra els cristians de la població, 1421-1422: Miscel·lània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre 20 (2009) 227-240.

 • Catàleg de pergamins de l’arxiu actual del monestir de Poblet: Arxiu de Textos Catalans Antics 26 (2007) 7-289.

 • Sant Antoni i els pares del desert, en Josep Torné – Josep Mª Rambla – Francesc Torralba, Mestres espirituals cristians. Tres mestres, tres èpoques, tres estils (Fundació Joan Maragall. Quaderns, 82) Barcelona: Editorial Claret, 2007, pp. 7-26.

 • El Bon Comte de Barcelona i la fundació de Poblet: Analecta Sacra Tarraconensia 80 (2007) 5-31. [amb Robert Saladrigues Ortís, o.cist.]Les respostes dels cristians a la violència, dins Consideracions entorn del màrtir sant Cugat,  Sant Cugat del Vallès: Parròquia de Sant Pere d’Octavià, 2004, pp. 13-26.

 • Los ancianos no quieren imponerse. La renuncia a la voluntad de dominio en el monacato primitivo: Stromata 2 (2003) 39-62. [Versió catalana: Els ancians no es volen imposar: Recerca. Revista de diàleg i estudis d’espiritualitat cristiana – Caputxins de Catalunya i Balears 39 (2007) 9-32.]

 • Introducció a Apotegmes dels pares del desert (Clàssics del Cristianisme, 87), Barcelona: Proa, 2001, pp. 7-57; 291-306.

 • Notes històriques sobre la passió de Santa Eulàlia: Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona 141 (2001) II, 99-100.

 • Les ordinacions municipals de Torroja i de la Figuera, reflex d’un món rural al marge dels grans canvis (s. XIV-XVIII): Estudis Prioratins 2 (2000) 235-249.

 • Símbolos de “Maria tota pulchra” en Valdediós: Cubera [revista cultural de Villaviciosa] 33 (1999) 16-18.

 • El armarium de Valdediós: en Actas del II Congreso de Bibliografía Asturiana (21-24 de abril de 1998), Oviedo 1999, pp. 1079-1087.

 • Guia de l’Arxiu de Poblet: Analecta Sacra Tarraconensia 71 (1998) 841-863.

 • Arxiu de l’Abadia de Poblet, dins Guia dels Arxius Històrics de Catalunya 7, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1998, pp. 177-186.

 • Cister, nuevo monasterio. II. Palabras clave para los ideales de los comienzos: Vida nueva 2.127 (1998.02.28) 25-26.

 • Origen y presencia de los monjes blancos en Asturias, en Monasterios cistercienses del Principado de Asturias (Armarium Cisterciense 3), Valdediós 1998, pp. 7-24.

 • Unes notes d’astrologia en un quadern de l’arxiu de Poblet: en Recull Pau Delclòs i Dols (1865-1942), ed. Eliseu A. Soler Àlvarez, Tarragona: Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margalló del Balcó”, 1998, pp. 68-82.

 • Introducció a Boeci, Opuscles teològics - Cassiodor, Sobre l’ànima. Comentari als salms graduals (Clàssics del Cristianisme 66) Barcelona: Proa, 1997, pp. 7-59.

 • Tres memoriales hispánicos para el Abad de Cister. 1422-1427: Analecta Cisterciensia 53 (1997) 98-129.

 • Un antiguo catálogo de monasterios cistercienses hispánicos: Cistercium 207 (1996) 849-861. [nº de Homenaje al P. Damián Yáñez Neira o.c.s.o.]

 • Martín de Vargas y las dificultades iniciales de la Congregación de Castilla, en Humanismo y Cister: Actas de I Congreso Nacional de Humanistas Españoles, F.R. de Pascual - G. Morocho, eds., Universidad de León 1996, pp. 473-487. [també dins: Cistercium (2010)]

 • Santa María de Valdediós 1200-1835, dins Monjes y monasterios españoles. Actas del Simposium, vol. II, San Lorenzo del Escorial 1995, pp. 777-808 [= reproduït dins: Los monjes de Valdediós (Armarium Cisterciense 1), Valdediós 1995, pp. 49-90].

 • Constanza Osorio y sus versiones poéticas de algunos salmos: Cistercium 203 (1995) 759-792.

 • Un nou ordinari “secundum ritum Barchinone”: Miscel·lània Litúrgica Catalana 5 (1994) 175-188.

 • Elements de religiositat en les ordinacions municipals (segles XIV-XVIII): Analecta Sacra Tarraconensia 66 (1993) 511-524.

 • Els confessionals del ms. 117 de la Biblioteca Universitària de Barcelona: Analecta Sacra Tarraconensia 65 (1992) 7-140. [tesi de llicenciatura]

 • Introducció a Actes de Màrtirs  (Clàssics del Cristianisme, 25), Barcelona: Proa, 1991, pp. 7-53.

 • 50 poemes de sant Gregori Nazianzè. Versió del P. Nolasc del Molar: Estudios Franciscanos 92 (1991) 267-307. [Introducció i revisió]

2.3. Traduccions

 • San Pedro Damián, Dominus vobiscum: Libro titulado “El Señor esté con vosotros dedicado al ermitaño León, dins La Iglesia, misterio de unidad (Cuadernos Phase 234) Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica, 2016, pp. 9-53.

 • Apotegmes dels sants ancians. Col·lecció alfabètica, (Franciscàlia, 5), versió catalana de Nolasc del Molar i Josep Torné Cubells, Barcelona: Província de Framenors Caputxins de Catalunya, 2012, 319 pp.

 • Vida breu de sant Roc, segons un autor anònim del segle XV, il·lustracions Luís Miguel Núñez, composició Josep Sicart, traducció Josep Torné, El Molar: Parròquia de Sant Roc, 2009.

 • Missa de santa Eulàlia de Barcelona en ritu hispano-mossàrab, amb l’antiga Passió i l’Himne, Barcelona: Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina, 2002, 50 pp.

 • Los Domingos de Cotidiano -Misal Hispano Mozárabe- (Cuadernos Phase, 78), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 1997, 83 pp. [amb Jordi Gibert Tarruell]

 • Congregación de Castilla. Normas constitucionales (Armarium Cisterciense, 2), Valdediós 1996, 238 pp.. [introducción, traducción e índice temático]

 • Lectures patrístiques i hagiogràfiques pròpies de l’ofici diví per a l’Ordre Cistercenc, Poblet: Congregació de la Corona d’Aragó, 1991.

 • Lectures per a les vigílies de la memòria de Santa Maria en dissabte, Poblet 1991.

 • Textos constitucionals de la Congregació cistercenca de la Corona d’Aragó, vol. I (Scriptorium Populeti, 13), Poblet 1990. [amb Llorenç Sagalés Cisquella]

3. Activitats realitzades durant el curs 2015-2016

 • Membre de l’equipo de treball del Projecte d’investigació: Libros, memoria y archivos: cultura escrita en monasterios cistercienses del noroeste peninsular (siglos XII-XIII). LEMACIST. [Projecte interdisciplinari d’I+D, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad en el marc de la convocatòria 2013 del ‘Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia’. Ref. HAR2013-40410-P. Període d’execució: 1 de gener de 2014 - 31 de desembre de 2017. Entitat coordinadora: Universidad de Santiago de Compostela.] https://lemacist.wordpress.com/

 • Catalogació dels pergamins (fons de la Comunitat de Preveres i de la Família Gualbes) de l’Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor (Barcelona). [Treball en curs des de l’any 2012, amb objectiu assolit previsiblement vers 2020.]

 • Seminari de Teologia Medieval Catalana. Ramon Llull. Interuniversitari, el convoca la Facultat de Teologia de Catalunya.

 • Primer cicle – Cursos Institucionals: Paleografia i diplomàtica (3 ECTS). Facultat Antoni Gaudí d’història, arqueologia i arts cristianes.

 • Segon cicle – Llicenciatura (Màster Universitari: Patrimoni de l’Església): L’art romànic en el context europeu (segles X-XII). Teologia. Facultat Antoni Gaudí d’història, arqueologia i arts cristianes.