St. Feliu fields.Surt 06:18 fields.Espon 21:28 fields.Surt 19:27 fields.Espon 03:43

Organització de la Facultat

Centre Internacional d'Estudis Arnau de Vilanova

En col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.


DIRECTOR HONORÍFIC:

Dr. Josep Perarnau i Espelt

DIRECTOR:

Dr. Jaume Mensa i Valls