St. Bernabé surt 06:16 i es pon 21:25 surt 05:24 i es pon 21:11

Cursos Formació Permanent

Itinerari 2: Filosofia, teologia i el món contemporani


L'itinerari de Filosofia, teologia i el món contemporani està format per un total de 23 sessions (1 sessió = 1,15h de classe) i 2 ECTS. L'horari i resum de cadascuna d'elles es pot consultar en l'apartat del curs sencer.


 
1. Bernat Sellarés: Economia i ecologia

2. Ricard Casadesús: Les relacions ciència–religió en la història

4. La parròquia: Projectes parroquials actuals

10. Joan Torra: Sant Agustí i el problema del mal

14. Jaume Aymar: El mal, enigma o misteri? Assaig de respostes

15. Elisenda Colell: Periodisme d’investigació

16. Oriol Jara: Deu raons per creure en Déu

21. Enric Tubert: Els primers passos del cristianisme. Del moviment de Jesús a la Gran Església