St. Tomás surt 06:22 i es pon 21:28 surt 00:27 i es pon 13:43

Cursos Formació Permanent

Itinerari 2: Filosofia, teologia i el món contemporani


L'itinerari de Filosofia, teologia i el món contemporani està format per un total de 22 sessions (1 sessió = 1,15h de classe) i 3 ECTS. L'horari i resum de cadascuna d'elles es pot consultar en l'apartat del curs sencer

 


1.Bernat Sellarés: «Economia i ecologia»

2.Ricard Casadesús: “Les relacions ciència–religió en la història”

4.La parròquia: «Projectes parroquials actuals»

10.Joan Torra: «Sant Agustí i el problema del mal»

14.Jaume Aymar: « El mal, enigma o misteri? Assaig de respostes»

15.Elisenda Colell: «Periodisme d’investigació»

16.Oriol Jara: «Deu raons per creure en Déu»

21.Enric Tubert «Els primers passos del cristianisme. Del moviment de Jesús a la Gran Església»