St. Juli Mr. surt 06:22 i es pon 21:15 surt 21:43 i es pon 05:54

Els professors

Dr. Joan Torra Bitilloch

Dr. Joan Torra Bitilloch

1. Breu Currículum
 
Nascut a Manresa el 1954. Prevere del bisbat de Vic des de 1982.
Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya el 1987, Diplomat en Teologia i Ciències Patrístiques per l’Institut Patrístic Augustinianum de Roma el 1990 i Doctorat en Teologia novament a la Facultat de Teologia de Catalunya el 2017 amb una tesi sobre "La sacramentalitat de la Pasqua en les cartes 54 i 55 de sant Agustí".
Professor de patrologia a la Facultat de Teologia de Catalunya, a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, i als Instituts Superiors de Ciències Religioses de Vic, ISCRVIC, i de Barcelona, ISCREB.
Des de novembre de 2019 Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Vicepresident del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL).
Actualment rector de la parròquia de Sant Pere de Vacarisses.

 

2. Publicacions destacades

  • La sacramentalitat de la Pasqua en les cartes 54 i 55 de sant Agustí [Tesi doctoral presentada per a l’obtenció del grau de Doctor], (Col·lectània Sant Pacià núm. 114), Barcelona, Ateneu Universitari Sant Pacià, Facultat de Teologia de Catalunya, 2017.
  • 'De la mort à la vie. Quelques réflexions théologiques à partir de Pacien de Barcelone', en: Robert Baró, Albert Viciano, Daniel Vigne (éd.), Mort et résurrection dans l’Antiquité chrétienne. De la mort à la vie, l’espérance en la resurrection dans l’Antiquité tardive. Histoire, archéologie, liturgie et doctrines. Colloque organisé par la Faculté Antoni Gaudí, Athénée Universitaire Sain Patien (AUSP) (Barcelone, 20-21 novembre 2014): Toulouse, Éditions Parole et silence, 2017, pp. 11-34.
  • 'La vida feliç. Petit comentari al De beata vita de sant Agustí', en: FRANCESC TORRALBA, JOAN ORDI, JOAN TORRA, XAVIER MELLONI, La felicitat: quatre mirades, (Textos 30) Vic: Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, 2011, pp. 43-63.
  • Pares de l’Església, joves en l’Església, (Emaús 91), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, 2010. [Traducció castellana: Padres de la Iglesia, jóvenes en la Iglesia, Barcelona: CPL, 2010]. 
  • 'Passió dels sants màrtirs Fructuós, bisbe, Auguri i Eulogi, diaques. Aproximació teològica', en: Josep M. Gavaldà Ribot, Andreu Muñoz Melgar, Armand Puig Tàrrech (eds.), Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII), (Actes del Congrés de Tarragona, 19-21 de juny de 2008): Tarragona, Fundació Privada Liber - Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (Biblioteca Tàrraco d’Arqueologia, núm. 6) 2010, pp. 281-292.
  • 'Sagraments', en Pere Lluís Font (coord.), Repensar 16 conceptes clau de la teologia (II), Barcelona: Fundació Joan Maragall - Ed. Cruïlla, 2009, pp. 155-179.
  • «Criteris en la vida pastoral d’Agustí a Hipona la Reial. Petit comentari de la Vida de Sant Agustí escrita per Possidi. Lliçó inaugural del curs acadèmic 2004-2005 al CEP, Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes», Quaderns de Pastoral 195 (2004) 15-47. [També publicat a la col·lecció Textos 17, de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, Vic 2005].
  • 'Baptême et Pénitence', en: D. Bertrand, J. Busquets, M. Mayer (dirs.), Pacien de Barcelone et l’Hispanie au IVe siècle (Actes des colloques de Barcelone et de Lyon, mars et octobre 1996): Paris - Barcelona, Les Éditions du Cerf - Facultat de Teologia de Catalunya, 2004, pp. 233-242.
  • 'Tertul·lià (c.155 - c. 200)', en Pere Lluís Font (coord.), Història del pensament cristià. Quaranta figures, Barcelona: Fundació Joan Maragall - Ed. Proa, 2002, pp. 95-118.