St. Tomás surt 06:22 i es pon 21:28 surt 00:27 i es pon 13:43

Grau en Teologia

Primer curs

 

 

 

(Primer cicle – Cursos Institucionals: Quinquenni filosòfico-teològic)

 

 

 

 

La coordinació dels estudis filosòfics i els teològics en els dos primers cursos està regulada per acord entre la Facultat de Filosofia de Catalunya (Eclesiàstica) i la Facultat de Teologia de Catalunya.

 

 

En el primer curs es programa la primera part de la Teologia Fonamental (I) que tracta sobre la revelació de Déu en Jesucrist i la seva transmissió en l’Església. Dóna compte de l’autocomprensió que el cristianisme té de sí mateix com a religió revelada en la història, i de les categories amb què ho ha anat formulant també al llarg de la història (Escriptura, Tradició, Teologia, Magisteri). La Teologia Fonamental es completa amb la introducció a la teologia com a ciència de la fe.

 

 

Es comença també l’estudi bíblic amb la introducció a l’Antic Testament. A través de la història del poble de Déu s’examina críticament la formació dels diversos llibres sagrats, amb una atenció especial als llibres del Pentateuc i als històrics, i amb una presentació dels profètics i sapiencials.

 

S’inicia l’estudi de les llengües clàssiques (grec i llatí).
 
 • ISA01I Teologia fonamental l (5 ECTS) - Prof. Màxim Muñoz
 • 1EA01I Introducció a l’Antic Testament (5 ECTS) - Prof. Joan-Ramon Marín
 • 1IT01I Grec A1  (3 ECTS) - Prof. Marcos Aceituno
 • Metodologia Prof. Josep M. Turull [Dc4h] (Les cinc primeres Quartes hores (dimecres) del curs s'empraran a exposar el contingut de la Metodologia: 15, 22 i 29 de setembre i 6 d'octubre). 

  Assignatures que es cursen a la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC-AUSP)

 • Introducció a la Filosofia i Metodologia (3 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
 • Història de la Filosofia antiga (5 ECTS) – Prof. Joan Cabó
 • Història de la Filosofia medieval (5 ECTS) – Prof. Joan García del Muro
 • Història de la Filosofia moderna (6 ECTS) – Prof. Jordi Hernando
 • Antropologia filosòfica (6 ECTS) – Prof. Ignasi Fuster
 • Psicologia (3 ECTS.) – Prof. Carlos Pérez Testor
 • Fenomenologia de la religió (3 ECTS) – Prof. Joan Cabó
 • Teoria del coneixement (3 ECTS) – Prof. Ricardo Mejía
 • Filosofia del llenguatge i Hermenèutica (5 ECTS) – Prof. Armando Pego
 • Llatí A1  (3 ECTS) - Prof. David Solé
 • Llatí A2 (3 ECTS) – Prof. David Solé
 
Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la cinquena hora de dilluns (primer semestre) i de dijous (segon semestre).