St. Juli Mr. surt 06:22 i es pon 21:15 surt 21:43 i es pon 05:54

Organització de la Facultat

Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església (SEDASE)

DIRECTOR:

N.N.

SECRETÀRIA:

Llicda. Concepció Huerta

MEMBRES:

Sra. Gudi Almirall
Llic. Joaquim Alsina
Llic. Antoni Coll
Dr. Joan Costa
Sra. Mercè Fernández
Llicda. Concepció Huerta
Dr. Lluís Serra (cap del Departament de Teologia Moral)