St. Ambròs surt 08:04 i es pon 17:22 surt 11:04 i es pon 20:38

Organització de la Facultat

Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església (SEDASE)

DIRECTOR:

N.N.

SECRETÀRIA:

Llicda. Concepció Huerta

MEMBRES:

Sra. Gudi Almirall
Llic. Joaquim Alsina
Llic. Antoni Coll
Dr. Joan Costa
Sra. Mercè Fernández
Llicda. Concepció Huerta
Dr. Lluís Serra (cap del Departament de Teologia Moral)